Strona główna » Regulamin

Regulamin


                               REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOalt


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:   

alt prowadzi sprzedaż towarów fabrycznie nowych, objętych gwarancją producenta.

Towary oferowane w sklepie są przeznaczone do sprzedaży dla firm, instytucji i odbiorców indywidualnych.
Zdjęcia wyrobów zamieszczone na stronie sklepu, a zwłaszcza ich kolorystyka, mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofywania poszczególnych towarów ze sprzedaży lub zmiany ich specyfikacji.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość tzn. bez podania nr telefonu, adresu e-mail, pod którym możemy dokonać potwierdzeń zamówienia.
 

 2. ZAMÓWIENIA / CENY

Zamówienia należy składać za pomocą sklepu internetowego poprzez formularz zamówień.


!!!  PODANE NA STRONIE CENY DOTYCZĄ STANU MAGAZYNOWEGO !!! - większe ilości trzeba potwierdzać = możliwe zmiany cennikowe !!!
 

Po złożeniu zamówienia na stronie sklepualtw ciągu 24 godzin nasz pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu poinformowania o ewentualnych kosztach wysyłki i potwierdzenia zamówienia.

Za datę przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się datę potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmyalt

W przypadku Mebli i Towarów na zamówienie termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia i jest uzależniony od danego produktu, jego koloru, a także ilości zamówionych sztuk.

Termin ten może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od dostawcy, lecz są marginalne przypadki.
Naszym celem jest expresowa dostawa zamówionych u nas towarów do Państwa.

Towary ze stanów magazynowych wysyłane są na bieżąco - w przeciągu 24 w dni robocze.

O terminie dostawy poinformujemy Państwa drogą SMSową lub telefoniczną z możliwie maxymalnym wyprzedzeniem.
  
Rezygnacja z zamówienia musi być przekazana pocztą elektroniczną w terminie najpóźniej 24 godzin od daty przyjęcia zamówienia do realizacji.
Po tym terminie rezygnacja z zakupu jest niemożliwa lub w wyjątkowych przypadkach realizowana na koszt KUPUJĄCEGO.

TOWARY NA ZAMÓWIENIE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM !
 
W przypadku nie odebrania przesyłki firma ma prawo żądać i dochodzić poniesionych kosztów.

CENY/WYCENY - W przypadku indywidualnych wycen i kosztorysów Oferta ważna jest przez 14 dni kalendarzowych o ile nie ma innych uwag w ofercie naszej Firmy.

 
3. DOSTAWA:

Towar jest dostarczany na terenie całego kraju od poniedziałku do piątku, oraz za dodatkową opłatą w weekendy.
Meble wysyłane są transportem własnym lub za pośrednictwem firm spedycyjnych.

Dostawa GRATIS - przy zamówieniach powyżej 5000 pln netto  (promocja dotyczy jednego adresu dostawy) i nie obejmuje wniesienia towaru.

Koszt dostawy zamówienia liczony jest indywidualnie .

Dostawa realizowana jest na adres Zamawiającego. Miejscem odbioru jest miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu, które musi być adresem, gdzie Odbiorca będzie mógł pokwitować dostawę towaru.

Wyładunek z pojazdu i czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, usunięcie opakowania itp.) należą do obowiązków Zamawiającego.  

W trakcie odbioru przesyłki Kupujący ma obowiązek przed podpisaniem protokołu odbioru w obecności kierowcy sprawdzić stan techniczny oraz zawartość przesyłki. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania czy też taśm zabezpieczających.
 
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem lub uszkodzenia przesyłki należy w obecności kierowcy spisać odpowiedni protokół i nie odbierać przesyłki. W innym przypadku reklamacji nie uwzględnia się.  
 
Faktury wysyłane są drogą elektroniczną i Pocztą Polską.


4. FORMY i TERMINY PŁATNOŚCI:  

 
- Ustalane indywidualnie.                                       

 
5. WARUNKI GWARANCJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU:

a) wyroby objęte są 12 lub 24 miesięczną gwarancją od dnia sprzedaży (tj. od daty odbioru towaru);

b) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady objęte gwarancją jakości w przypadku , gdy wady te spowodowane były po odbiorze przez Zamawiającego, okolicznościami zewnętrznymi, których nie spowodował Sprzedawca lub firma spedycyjna,

 c) utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami, przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Zamawiającego,  
 
d) naprawa gwarancyjna nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający / Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt; gwarancją nie jest objęte zużycie eksploatacyjne,

e) Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, winien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym firmy przewożącej towar i wystawić na druku tej firmy protokół szkody oraz przesłać jego kopię faksem lub pocztą do firmyalt
 
f) reklamacje wad ukrytych należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
 
g) reklamacje składa się pisemnie, decydująca jest data wysłania. W przypadku wad jakości reklamacja musi być udokumentowana wadliwym towarem i urzędowym stwierdzeniem wady poprzez wystawienie wspomnianego w postanowieniach ogólnych protokołu szkody,

h) miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady jest siedziba Sprzedawcy,

i) Odbiorca oprócz roszczeń wynikających z wad towaru nie ma prawa do odszkodowania , m.in. z tytułu straconego zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami,

 j) po uznaniu reklamacji, stwierdzona usterka jest usuwana na koszt firmyalt
 W razie niemożności usunięcia wady następuje wymiana na towar wolny od wad.

 
6. ZWROT TOWARU:


Klient może dokonać na swój koszt zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, na adres wskazany przezalt pod warunkiem, iż towar nie jest uszkodzony, jest w oryginalnym opakowaniu z kompletem otrzymanej dokumentacji oraz nie nosi śladów eksploatacji. W tej sytuacji klient zwraca również sklepowi poniesione koszty wysyłki do klienta. W przypadku nie uznania reklamacji towar zostanie odesłany na koszt Kupującego.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE / OCHRONA DANYCH / RODO


Wszystkie podane w serwisie ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Znaki towarowe, nazwy produktów oraz ich zdjęcia są własnością producentów i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883), dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 

Polityka prywatności / System RODO

Firma METALLO szanuje prawo Klientów do prywatności. 

Od 25.05.2018 r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO. W związku z tym rozpoczynamy proces zbierania zgód od użytkowników na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać drogą mailową.


Źródło pozyskania Państwa danych.

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa i służą nam one TYLKO i WYŁĄCZNIE do rzetelnego realizowania zamówień.
Nie udostępniamy ich Osobom i Podmiotom trzecim.

Rodzaj przetwarzanych danych.

 

Firma METALLO wykorzystuje następujące dane:

  • dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, mail)
  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
  • dane identyfikacyjne niezbędne do wysyłki towarów do Klienta


Administrator Państwa danych:

METALLO Paweł Górecki
24-120 Kazimierz Dolny
ul. Góry 32

Tel. 502-306-233 / e-mail: metallo-kontakt@o2.pl

Cel przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

  • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  • w celu zawarcia i wykonania umowy
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie METALLO np. wystawienia faktury lub rachunku,
  • korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych

Czy jest obowiązek podawania nam Państwa danych?

Nie - jest to dobrowolne działanie mające na celu realizacje przez Firmę METALLO umowy sprzedaży
W każdej chwili Mają Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres  przechowywania Państwa danych

 

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt telefoniczny 502-306-233 lub pocztą elektroniczną pod adres:
metallo-kontakt@o2.pl
 
 
         Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.                                    

                                 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !                                                       

Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone METALLO 2023
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu